در مورد شرکت

شرکت پیردانش با هدف بهینه سازی مصرف سوخت های فسیلی در نیروگاه های کوچک و جایگزین نمودن آنها با انرژی های نو در سال 1379 تاسیس گردید و هم اکنون در زمینه بیوگاز و دوگانه سوز مشغول به فعالیت می باشد.

 

 

طراحی شده توسط : یاس وب